Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 4 2017

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 4 2017

Italia – kunsten å sno seg

03. Feb 2017
 • Arnt Stefansen

Våren 2016 inviterte statsminister Matteo Renzi til folkeavstemning i Italia – med valg 4. desember. Spørsmålet var ja eller nei til omfattende endringer av grunnloven. Renzi...

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med klientellisme?
 2. Hva menes med disse italienske uttrykkene: mammone, l'arte di arrangiarsi, lottizazione, tangenti, mani pulite?
 3. Hvordan er det italienske parlamentet delt inn?
 4. Italia er den tredje største økonomien av eurolandene. Hvilke euroland har større økonomi?
 5. Gjør greie for hovedtrekkene i forslaget til politiske reformer i Italia i 2016?
 6. Hva var regjeringen Renzi hovedbegrunnelse for å foreslå de politiske reformene ?
 7. Hvordan var utviklingen i meningsmålingene i det siste halvåret fram til folkeavstemningen? Hva ble valgutfallet?
 8. Hvordan kom «selvbetjeningsbutikken» til uttrykk i den statlige TV-kanalen i årene før 1992?
 9. Gjør greie for den regionale fordelingen av ja og nei ved folkeavstemningen.
 10. Hva betyr det at Italia er en del av PIIGS-betegnelsen på land i eurosonen?
 11. Diskuter hvorfor regjeringen Renzi ble møtt av et stort velgerflertall mot reformene.
 12. Diskuter grunner til at Italia synes så vanskelig å forandre.
 13. Diskuter grunner til at «folkeavstemninger i Europa har en klar tendens til å ende som en mistillitserklæring til «makta».

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål