Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 21 2017

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva er Rakhine, rohingya og rakhine?
 2. Hva menes med etnisk homogent og heterogent?
 3. Hva menes med et folkemord?
 4. Hva menes med en nasjonalistisk bevegelse?
 5. Hvilke andre navn har eksistert som betegnelse på rohingyaer?
 6. Hvorfor ble Aung San Suu Kyi tildelt Nobels fredspris i 1991?
 7. Hvem er partene i konflikten i delstaten Rakhine i Myanmar?
 8. Gjør kort greie for forhistorien til dagens situasjon i Rakhine.
 9. Gjør greie for hvilke menneskerettigheter styresmaktene og hæren i Myanmar bryter med.
 10. Du er journalist som for tiden opererer i Myanmar. Beskriv og forklar konflikten i Rakhine med egne ord på en halv A4-side.
 11. Gjør greie for hvordan internasjonale aktører har prøvd å påvirke situasjonen i Rakhine.
 12. Diskuter hvor klokt det var av ARSA å angripe militære og politifolk i Rakhine?
 13. Diskuter mulige tiltak for å løse konflikten delstaten Rakhine i Myanmar.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål