Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 18 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva heter de to store opprørsgruppene i Colombia?
 2. Regnes perioden La Violencia som del av den borgerkrigen som nå har vart i 52 år?
 3. Hva er begrunnelsen for at OD 2016 gikk til et SAIH-prosjekt?
 4. Hvorfor kom resultatet av folkeavstemningen som en overraskelse på de fleste?
 5. Sammenlikne kart som viser fordelingen av JA/NEI ved folkeavstemningen med artikkelens kart over FARC-nærvær. Hva forteller sammenlikningen?
 6. Hva var opprinnelig grunn til borgerkrigen i Colombia? Hvordan har grunnlaget for konflikten delvis endret karakter underveis?
 7. Gjør greie hva som gjerne kjennetegner paramilitære grupper? Hvilke samfunnsgrupper pleier ofte å stå bak dem?
 8. Hvordan har Norge vært delaktig i prosessen som ledet fram til en fredsavtale i september?
 9. Diskuter hvilke sjanser en fredsavtale i Colombia har sett mot landets historie?
 10. Hvorfor er det så viktig at unge colombianere står opp for fred?
 11. Bruk medier til å gjøre greie for hvem president Santos er og for hans politiske karriere.
 12. Gruppearbeid: Arbeid først i smågrupper på to eller tre. Den ene halvparten av gruppene skriver ned argumenter for Nei-siden ved den colombianske folkeavstemningen, den andre gruppen argumenter for Ja-siden. Bruk gjerne også andre medier. Deretter samler Nei-gruppene seg, og det samme gjør Ja-guppene.
 13. Diskuter mulige utfordringer colombianerne står overfor på vei mot fred.
 14. Kommenter påstanden: «Det er nå det er viktig å satse på utdanning for unge i Colombia».
 15. Gruppearbeid: Klassen deles i smågrupper som skal ta for seg hvert sitt av de åtte punktene under tillegget om fredsprisen. I samlet klasse skal hver gruppe redegjøre for sitt punkt – sin problemstilling – helst uavhengig av å ha teksten foran seg.
 16. Diskuter påstanden «På lang sikt kan resultatet av folkeavstemningen være positivt for å oppnå varig fred i Colombia.»
 17. Diskuter grunner for norske elever til å fortsette med Operasjon Dagsverk.
 18. Lag korte rollespill med scener som kunne vært hentet ut av hverdagen til en ungdom i Colombia f.eks.:
 • ung gutt som på skoleveien på landsbygda blir bortført og tvangsrekruttert til hæren eller til FARC.
 • en av de unge som går i spissen for ANDES-demonstrasjonen i hovedstaden Bogota (jf  forsidebildet)
 • diskusjon mellom en som mener rettighetsopplæring er kjempeviktig for de unge og en som «gir blaffen» i det.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål