Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 16 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hvor stor var valgdeltakelsen ved den britiske folkeavstemningen?
 2. Hvorfor var det uventet for de fleste at flertallet stemte Leave?
 3. Hva skal til for at selve utmeldingsprosessen kan settes i gang?
 4. Hva menes med en føderasjon?
 5. Gjør greie for faktorer som sterkt bidro til at folk stemte som de gjorde.
 6. Hvordan var det høyt spill av Cameron å love en folkeavstemning om britisk EU-medlemskap?
 7. Hvilken av de fire frihetene i EUs indre marked er det Storbritannia særlig ønsker fritak fra?
 8. Hvorfor trenger det ikke være noen stor ulempe for integrasjonsprosessen i EU at Storbritannia trekker seg ut?
 9. Gjør greie for ytre – internasjonale – faktorer som kan ha bidratt til avstemningsresultatet.
 10. Gruppearbeid: Noen smågrupper skriver ned mye brukte Leave-argumenter, andre Remain-argumenter. Suppler gjerne med stoff fra internett. Samtidig må dere vektlegge hvordan sentrale argumenter fra den andre siden skal imøtegås. Deretter: debatt i plenum, og lat som om det er 20. juni.
 11. Diskuter påstanden «May-regjeringen må etterkomme kravet fra de mange som mener at  avstemningsresultatet bør reverseres.»
 12. Diskuter mulige konsekvenser for EU av en britisk utmelding, men også for samholdet mellom de fire delene av Det forente kongeriket.
 13. Diskuter hvordan Brexit kan påvirke Norge og norsk utenrikspolitikk.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål