Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 23 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva vil det si at en person eller organisasjon er islamistisk eller sekulær?
 2. Hva menes med en teknokratisk regjering?
 3. Hva menes med pluralistisk?
 4. Hva vil det si at parlamentet skal velges ved forholdstallsvalg og presidenten gjennom flertallsvalg?
 5. Hvilke fire samfunnsorganisasjoner sitter i Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia?
 6. Gjør greie for hvordan Tunisia skiller seg ut fra andre land i regionen som også opplevde omveltninger fra 2011 og utover.
 7. Hva står de to politiske partiene Ennahda og Nidaa Tounes for?
 8. Hvordan har de nye styrende i Tunisia stelt seg når det gjelder å inkludere forskjellige grupper av folket i styret?
 9. Gjør greie for hvordan Tunisia er sikkerhetsmessig sårbart.
 10. Diskuter styrke og svakheter ved den nye tunisiske grunnloven.
 11. Gjør greie for hvordan årets fredspris kan sies å fungere på minst to måter.
 12. Diskuter hvorvidt Tunisia kan bli en nøkkel til en større regional utvikling.
 13. Diskuter hva Tunisia kan ha gjort riktig i de seinere årenes ferd mot demokrati.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål