Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 13 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med FN-mandat, ISAF, OEF?
 2. Hva menes med heroinproblemet i denne artikkelen? Hvordan kunne påpekning av dette bygge opp under regjeringens argumenter for å delta i Afghanistan?
 3. Gjør greie for kriterier som må være oppfylt for å kunne gå til en rettferdig krig?
 4. Hva mente utenriksminister Petersen med at Norge «både hadde en plikt til å delta og et ansvar å etterleve» i Afghanistan.
 5. Diskuter hva en konfliktpart kan oppnå ved å omtale en motpart som ond.
 6. Lag en liste over noen hovedargumenter for den norske deltakelsen i Afghanistan:  startperioden, periodene 2002–2005, 2005–2010 og 2010–2013.
 7. Hvilke argumenter holdt ulike norske styresmakter fast ved gjennom hele det norske nærværet i Afghanistan?
 8. Beskriv hvordan den norske argumentasjonen ble endret over tid. Forklar hvorfor endringene fant sted.
 9. Diskuter hvorfor det etter hvert ble viktig å ha en exit-strategi for deltakelsen i Afghanistan?
 10. Hvordan endret forholdet til Taliban seg mot slutten av engasjementet i Afghanistan?
 11. Hvordan ble det argumentert for å gjøre krigsdeltakelsen i det fjerne Afghanistan relevant også for sikkerhet i Norge?
 12. Diskuter påstanden: «Militært engasjement i Afghanistan er en forutsetning for at utvikling skal kunne finne sted der.»
 13. Diskuter påstanden: «Sikkerhet kan oppnås ved hjelp av utvikling.»
 14. Diskuter lovligheten i og klokskapen i å forebygge terrorhandlinger med militær maktbruk før terrorhandling har funnet sted. Er dette bare en utvidet bruk av retten til selvforsvar?
 15. Diskuter hvorvidt det er riktig å utvide retten til selvforsvar til å bruke militærmakt til å forebygge terrorhandlinger før terrorhandling har funnet sted.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Siden artikkelen bygger på tekster og sitater av norske politikere, har vi gjort et unntak fra vanlige HHD-artikler og publiserer referanser til artikkelen:

Bergmann, Pia (2014): ”Derfor er vi i Afghanistan!” En analyse av norske myndigheters begrunnelse for engasjementet i Afghanistan 2001-2013”. Masteroppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Bondevik, Kjell Magne (2001): ”Etter terrorangrepene på USA”. Redegjørelse for Stortinget 8.november 2001.

http://virksommeord.uib.no/taler?id=1162 (besøkt 7.12.12).

Bondevik, Kjell Magne (2001a): ”Fremgang i kampen mot terror”, artikkel i Aftenposten 15.november 2001.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/smk/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/2001/framgang_i_kampen_mot_terror,_artikkel.html?id=265253 (besøkt 12.12.12).

Bondevik, Kjell Magne (2002): ”Nyttårstale”. Tilgjengelig på:

http://virksommeord.uib.no/taler?id=420 (besøkt 7.12.12).

Bondevik, Kjell Magne (2003): ”Irak – krig eller fred?” artikkel i Vårt Land, 1.februar.

Bondevik, Kjell Magne (2004): ”Verdier i internasjonal politikk”, Bergenskonferansen, 25.januar

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/smk/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/2004/bergenskonferansen_2004.html?regj_oss=2&id=268003 (besøkt 8.5.14).

Dagbladet (2002): ”-Krigen er kvinnefrigjøring”, nyhet, 11.08.2002. Tilgjengelig på: http://www.dagbladet.no/nyheter/2002/08/11/345724.html (besøkt 26.08.2015).

Devold, Kristin Krohn (2002): ”Regjeringens forsvarspolitiske utfordringer og prioriteringer”. 7.januar. Tilgjengelig på:

http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2002/2002-01-07-FMIN.html (besøkt 1.12.12).

Devold, Kristin Krohn (2003):”Hva vi vil og hvor vi skal: mål og prioriteringer for forsvarspolitikken i 2003”, foredrag i OMS , 6. januar. Tilgjengelig på:

http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2003/2003-01-06-FMIN.html (besøkt 21.01.14).

Eide, Kai (2011): Høyt spill om Afghanistan. Oslo: Cappelen Damm AS.

Faremo, Grete (2010): ”Den viktige innsatsen i Afghanistan”, kronikk i Nordlys 14.mai 2010. Tilgjengelig på:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-forsvarsminister-gr/2010/Den-viktige-innsatsen-i-Afghanistan.html?id=604899 (besøkt 7.12.12).

Faremo, Grete (2010a): ”Derfor er vi i Afghanistan”, kronikk i Nordlys, 6.juli 2010. Tilgjengelig på:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-forsvarsminister-gr/2010/derfor-er-vi-i-afghanistan.html?id=610862 (besøkt 7.12.12).

FD (Forsvarsdepartementet) (2005): ”- Ikke straffbart at norske soldater medvirker til arrestasjoner i Afghanistan”, pressemelding, 8.desember.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fd/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2005/--ikke-straffbart-at-norske-soldater-med.html?id=103274 (besøkt 04.02.14).

Halvorsen, Kristin (2007): ”SV gjør en forskjell”, 22.mars

http://virksommeord.uib.no/taler?id=1885 (besøkt 19.12.13).

Jagland, Thorbjørn (2001): ”Terroranslagene mot USA – et tidsskille i internasjonal politikk”, tale til Oslo Militære Samfund, 1.oktober 2001.

http://virksommeord.uib.no/taler?id=1164 (besøkt 29.11.12).

Johnson, Hilde Frafjord (2001): Innlegg i Stortinget, 5.desember. Afghanistan og Budsjett-innst. S. Nr. 3 (2001-2002). Tilgjengelig på:

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ud/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/2001/innlegg_i_stortinget_om_afghanistan.html?id=265176 (besøkt 12.12.12).

Petersen, Jan (2001): Innlegg i debatten om Regjeringens erklæring. 26.oktober 2001.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ud/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/2001/innlegg_ved_utenriksminister_jan.html?id=265314 (besøkt 7.12.12). 

Petersen, Jan (2002) Utenrikspolitisk redegjørelse 16.oktober 2002:

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ud/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/2002/utenrikspolitisk_redegjorelse_i.html?id=266304 (besøkt 27.01.14).

Petersen, Jan (2004): ”Norsk sikkerhetspolitikk etter utvidelsen i EU og NATO”, foredrag i OMS, 4.oktober

http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2004/2004-10-04-UMIN.html (besøkt 8.5.14).

Petersen, Jan (2005): utenrikspolitisk redegjørelse, Stortinget 15.februar

http://www.regjeringen.no/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ud/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/2005/utenrikspolitisk_redegjorelse_for.html?id=269773 (besøkt 30.01.14).

Petersen, Jan (2005a): ”Vi kan ikke overlate kampen mot terrorisme til andre”. 3.oktober 2005. Tilgjengelig på:

http://virksommeord.uib.no/taler?id=1170 (besøkt 13.12.12).

Stoltenberg, Jens (2001): ”Livet er ukrenkelig, men mennesket er sårbart”, Oslo Domkirke, 13.september

http://virksommeord.uib.no/taler?id=1161 (besøkt 29.11.12).

Stoltenberg, Jens (2007): ”Derfor er Norge i Afghanistan”, kronikk i Aftenposten, 22.november

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren/statsminister_jens_stoltenberg/2007-4/derfor-er-norge-i-afghanistan.html?id=491689 (besøkt 7.12.12).

Strøm-Erichsen, Anne-Grete (2005): ”Norges militære innsats i Afghanistan”, innlegg i Dagbladet, 14.desember.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fd/taler-og-artikler/2006/norges-militare-innsats-i-afghanistan.html?regj_oss=1&id=113364 (besøkt 13.03.14).

Strøm-Erichsen, Anne-Grete (2007): ”Bred norsk innsats i Afghanistan”, innlegg i VG, 23.februar.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fd/taler-og-artikler/2007/bred-norsk-innsats-i-afghanistan.html?id=454826 (besøkt 10.02.14).

Strøm-Erichsen, Anne-Grete (2007a): ”Hvorfor vi sender soldater utenlands”, innlegg i Dagbladet, 19.mars.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fd/taler-og-artikler/2007/hvorfor-vi-sender-soldater-utenlands.html?id=458196 (besøkt 09.02.14).

Strøm-Erichsen, Anne-Grethe (2008): ”Trusler og utfordringer, sikkerhet og forsvar”, tale til OMS, 7.januar 2008. Tilgjengelig på:

http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2008/2008-01-07_FMIN.html (besøkt 4.4.13)

Strøm-Erichsen, Anne-Grete (2008a): ”Vårt engasjement i Afghanistan”, tale til OMS, 25.februar.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fd/taler-og-artikler/2008/afghanistan.html?regj_oss=1&id=501638 (besøkt 19.03.14).

Strøm-Erichsen, Anne-Grethe (2009): ”Støtter afghanske myndigheter”, Dagens Næringsliv 10.august 2009. Tilgjengelig på:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/forsvarsminister-stroem-erichsen/2009/stotter-afghanske-myndigheter.html?id=573287 (besøkt 7.12.12).

Strøm-Erichsen, Anne-Grete (2009a): ”Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk”, foredrag ved Høyskolen i Buskerud, 2.september

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fd/taler-og-artikler/2009/norsk-forsvars--og-sikkerhetspolitikk.html?id=575758 (besøkt 31.01.14).

Strøm-Erichsen, Anne-Grethe (2012): ”På våre vegne – soldatberetninger fra Afghanistan”, 18.oktober

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-forsvarsminister-an/2012/pa-vare-vegne--soldatberetninger-fra-afg.html?id=705208 (besøkt 13.12.12).

Støre, Jonas Gahr (2005): ”Våre internasjonale bidrag”, innlegg i VG, 15.november.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2005/vare-internasjonale-bidrag.html?id=273159 (besøkt 04.02.14).

Støre, Jonas Gahr (2006): ”Norge som fredsnasjon – myte eller virkelighet?”, Norges Fredssenter, 24.april

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2006/norge-som-fredsnasjon--myte-eller-virkel.html?id=273461 (besøkt 29.01.14).

Støre, Jonas Gahr (2008): ”Afghanistankrigen – korstog for vestlige verdier?”, tale til Globaliseringskonferansen, 7.november.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2008/afghanistankrigen--korstog-for-vestlige-.html?regj_oss=2&id=535980 (besøkt 22.4.14).

Støre, Jonas Gahr (2010): ”Hva skal til for at Afghanistan kan styre seg selv?”, 15.juni

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2010/afghanistan_exit.html?regj_oss=1&id=610639 (besøkt 04.03.14).

UD (Utenriksdepartementet) (2007): ”Tusenvis av jenter på norskbygde skoler i Afghanistan”, nyhet, 11.oktober.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2007/skoler.html?id=485429 (besøkt 09.02.14).

Relaterte kompetansemål