Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 8 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med multipolar, bipolar og unipolar når det gjelder globale maktforhold?
 2. Hvor stor andel av de globale CO2-utslippene står Kina og USA for? Bruk medier til å finne ut hva ”klimaavtalen” fra høsten 2014 mellom Kina og USA går ut på.
 3. Gjør greie for hvilke endringer Xi Jinping har stått i spissen for i kinesisk utenrikspolitikk.
 4. Hva går den tosiside kinesiske handelssstrategien ut på?
 5. Hvordan søker Kina nå å utvide sine rettigheter og sitt internasjonale ansvar?
 6. Diskuter hvorfor det for Kina inntil for noen få år siden var viktig å ligge lavt i utenrikspolitikken,
 7. Diskuter påstanden «Det er flott at Kina velger å gå mer aktivt inn i løsningen av globale problemer.»
 8. Hvordan har den internasjonale situasjonen de siste par årene bidratt til å trekke amerikansk oppmerksomhet bort fra deres «Asia-først-strategi»?
 9. Diskuter påstanden «Kinas merittliste når det gjelder menneskerettigheter, gjør det riktig heller å boikotte landet.»
 10. Du er rådgiver for regjeringen i et asiatisk land som har Kina som sin fremste handelspartner, men en viktig militær samarbeidsavtale med USA. Lag et kort notat med dilemmaer denne staten kan komme ut for i sin utenrikspolitikk.
 11. Bruk medier til å finne ut hvordan Kina i 2014 slakket opp på ettbarnspolitikken. Diskuter så påstanden: «At Kina nå tillater flere enn ett barn i familiene, er gode nyheter for kineserne, men dårlig nytt for verden.»

Lenkeforslag til denne artikkelen og til nr. 7

Relaterte kompetansemål