Quiz til denne artikkelen

Denne delen fungerer dessverre ikke uten javascript. Aktiver javascript i nettleseren for å fortsette.

Spørsmål 1 av 10

Andelen fattige i verden er blitt halvert siden 1990. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 2 av 10

FNs utviklingsmål nr. 1 handler om økt likestilling.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 3 av 10

Flere enn noen gang overlever sitt første leveår, drikker reint vann eller går på skole. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 4 av 10

Om lag 1200 millioner mennesker har en inntekt lavere enn 1,25 dollar. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 5 av 10

Cuba ligger foran Mexico og Brasil på UNDPs indeks for menneskelig utvikling, :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 6 av 10

Noen mennesker har kommet ut av ekstrem fattigdom, men lever likevel med høy risiko for igjen å bli ekstremt fattige. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 7 av 10

70 prosent av verdens ekstremt fattige bor i India og Kina. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 8 av 10

Hver dag dør mer enn 16 000 barn før de har fylt fem år.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 9 av 10

0,7 prosent av alle voksne mennesker i verden sitter på ca. 40 prosent av all formue i verden. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 10 av 10

Gnierindeksen sier hvor mange mennesker som er unødvendig fattige. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Resultat

Du fikk poeng av 10 mulige

1. Andelen fattige i verden er blitt halvert siden 1990. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

2. FNs utviklingsmål nr. 1 handler om økt likestilling.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

3. Flere enn noen gang overlever sitt første leveår, drikker reint vann eller går på skole. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

4. Om lag 1200 millioner mennesker har en inntekt lavere enn 1,25 dollar. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

5. Cuba ligger foran Mexico og Brasil på UNDPs indeks for menneskelig utvikling, :

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

6. Noen mennesker har kommet ut av ekstrem fattigdom, men lever likevel med høy risiko for igjen å bli ekstremt fattige. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

7. 70 prosent av verdens ekstremt fattige bor i India og Kina. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

8. Hver dag dør mer enn 16 000 barn før de har fylt fem år.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

9. 0,7 prosent av alle voksne mennesker i verden sitter på ca. 40 prosent av all formue i verden. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikke

10. Gnierindeksen sier hvor mange mennesker som er unødvendig fattige. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikke
FraTilTekst (Fantastiskt, Bra, Dårlig..)