Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 13 2014

Les artikkelen

HHD14_13FrontArktis
Hvor hender det? nr. 13 2014

Økt interesse for Arktis

18. May 2014
 • Per Erik Solli

Det mellomstatlige samarbeidsorganet Arktisk råd har eksistert siden 1996. Etter en ganske anonym tilværelse de første årene er det blitt det viktigste forumet for polområdet....

Oppgaver

 1.     Hvor mange land har stemmerett i Arktisk råd?
 2.     Hvilke andre aktører kan være til stede på møter i Arktisk råd?
 3.     Hvordan har saksfeltet til Arktisk råd blitt tematisk utvidet siden 1996?
 4.     Hvilke to sekretariater opererer Arktisk råd med?
 5.     Gjør greie for grunner til den økte interessen for Arktis og Arktisk råd.
 6.     Hvor stor del av det arktiske området ligger innenfor kyststatenes rettighetsområde?
 7.     Hvilke urfolkgrupper lever i Arktis?
 8.     Hvordan har havisoverflaten i Arktis endret seg de siste tiårene?
 9.     Hvor store petroleumsressurser ligger i det arktiske området ifølge en amerikansk studie?
 10.     Hvorfor er det så viktig med forskning i Arktis?
 11.     Hvorfor har det hittil ikke blitt noe voldsomt kappløp om petroleumsressursene i Arktis?
 12.     Hvor stor er forskjellen mellom en sørlig rute gjennom Suezkanalen og en nordlig rute over Polhavet for en seiling mellom Shanghai (Kina) og Rotterdam (Nederland) målt i kilometer og i antall seilingsdøgn?
 13.     Diskuter forskjellige interesser som har eller kan tenkes å ha synspunkter på forvaltningen av det arktiske området. Hva går disse interessene ut på? Hvordan harmonerer de med hverandre?
 14.     Diskuter fordeler og ulemper med å åpne for kommersielle aktiviteter i Arktis.
 15.     Diskuter påstanden «Asiatiske land bør ikke få drive forskningsaktivitet i Arktis.»
 16.     Bruk medier til å finne ut hvor stor gjennomslagskraft urfolk har det oppstår strid mellom deres rettigheter og storsamfunnets ønsker om å utnytte ressurser i Arktis. Omfang: 1 A4-side.

Lenke til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål