Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 13 2013

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med EEC og EFTA?
 2. Hva  menes med et «EU à la carte«»?
 3. Hva vil det si at den britiske regjeringen er en koalisjonsregjering?
 4. Hva menes med at et land blir regnet som et «fotnoteland»?
 5. Gjør greie for hovedtrekk i Storbritannias forhold til EEC/EF/EU.
 6. Hvorfor blokkerte den franske presidenten to ganger på 1960-tallet britiske ønsker om å bli med i EEC (forløperen til EU)?
 7. Hva står årene 2015 og 2017 for i Camerons timeplan for en folkeavstemning om fortsatt britisk medlemskap i EU?
 8. Hva mener David Cameron med å si at EU nå står ved et veiskille?
 9. Gjør greie for hvordan britiske partier stiller seg til EU.
 10. I artikkelen blir det antydet at det både i Storbritannia og Norge finnes en alternativ historie under den EU-skeptiske overflaten. Hva går denne historien ut på?
 11. Hva mener artikkelforfatterne med å omtale Norge som «utenfor og innenfor» EU og Storbritannia som «innenfor, men utenfor»?
 12. Hvordan skaper EU-spørsmålet ofte utfordringer i britisk partipolitikk?
 13. Gjør greie for hva «den norske modellen» i EU-sammenheng går ut på?
 14. Gjør greie for hvilke sider ved EU-samarbeidet som Storbritannia ofte har ønsket og hvilke de gjerne har gått imot.
 15. Diskuter påstanden «den varslede folkeavstemningen kommer neppe til å finne sted».
 16. Diskuter hvor godt forholdet mellom Storbritannia og Norge er.
 17. Diskuter noen mulige konsekvenser dersom Storbritannia virkelig forlater EU-samarbeidet.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål