Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 7 2013

Les artikkelen

HHD13_7Front
Hvor hender det? nr. 7 2013

Høyreradikale partier i dagens Europa

24. Feb 2013
 • Anders Ravik Jupskås

Høyreradikale partier som Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna og profilerte politikere slik som Marine Le Pen i Frankrike og Geert Wilders i Nederland, får stor oppmerksomhet...

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med selektiv innvandring?
 2. Hva menes med segregert bosettingsmønster?
 3. Hva menes med anti-semittisme?
 4. Hva menes med høyrepopulisme?
 5. Hva menes med tabloidisering av mediene?
 6. Hva er typiske saker for høyreradikale partier i dag?
 7. Gjør greie for de høyreradikale partienes framvekst etter 1945.
 8. Hva vil det si at oppslutning ved valg ikke er det eneste kriteriet for å måle et partis suksess på?
 9. Gjør greie for forskjeller mellom gamle og nye høyreradikale partier.
 10. Hva mener forfatteren med at «Nye høyre-radikale partier har en mye «mer spiselig» politisk agenda og budskap» enn gamle?
 11. Hvilke saker er det gjerne at høyreradikale partier i dag mobiliserer velgere på?
 12. Gjør greie for grunner til at de høyreradikale partiene har vokst seg sterkere de siste tiårene.
 13. Gjør greie for hvordan høyreradikale partier påvirker ikke bare innenfor politikk men også på andre felter.
 14. Bruk den siste åpne trusselvurderingen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å vurdere de høyreradikale partienes fiendebilde, sett fra Norge.
 15. Diskuter påstanden: «De høyreradikale partiene og islamistiske grupper gir næring til hverandre».
 16. Bruk plakaten på side 3 til å finne ut de nevnte partienes fire topprioriterte saker. Bruk internett, og Google oversetter om nødvendig.
 17. Diskuter hvorvidt et segregert bosettingsmønster kan påvirke fremmedfrykt like mye som innvandrer andelen i seg selv.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål