Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 5 2011

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hvilken hending var det som utløste bølgen av demonstrasjoner i de arabiske landene?
 2. Hvilke arabiske land er de fire mest folkerike?
 3. Hva menes med et arabisk land? Bruk oppslagsverk.
 4. Hvilke land er med i Den arabiske liga?
 5. Hvordan er Egypt et nøkkelland i Midtøsten?
 6. Gjør greie for de mer bakenforliggende årsakene til demonstrasjonene?
 7. Mens det i mange i-land tales om «eldre-bølge», tales det i arabiske land om «ungdomsbølge». Hvilke utfordringer er knyttet til den?
 8. Gjør greie for det som i artikkelen omtales som kommunikasjon i to retninger. Hvorfor var dette et lurt trekk av demonstrantene?
 9. Hva menes med at arabiske eliter har vært brohoder for USA i arabiske land?
 10. Diskuter hvorfor vestlige statsledere lenge har tolerert udemokratiske regimer i arabiske land samtidig som de har kritisert mange andre land for mangel på demokrati.
 11. Du er politisk rådgiver for den israelske regjeringen eller president Obama (velg selv). Du er bedt om å legge fram råd om hvilke posisjoner din regjering skal innta til opprøret i Egypt slik forholdene var like etter at Mubarak gikk av.
 12. Drøft sjansene for at opprøret både i Egypt og andre land vil lykkes.
 13. Diskuter hvordan omverdenen kan komme de demokratiske kreftene i Egypt til hjelp.
 14. Diskuter påstanden «Det er lettere å rive ned et råttent byggverk, enn å bygge opp noe nytt».
 15. Det er februar 2012. Du er journalist og har fått i oppgave å beskrive Egypt ett år etter. Skriv en artikkel på én A4-side hjem til din norske avis. Tittelen kan være: Kairo ett år etter.