Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 21 2011

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 21 2011

Bangladesh: Makt før og nå på lokalplanet

20. Nov 2011
 • Eirik G. Jansen

På slutten av 1970-tallet var Bhaimara (fiktivt navn) en svært fattig landsby. De fleste av menneskene i landsbyen eide lite eller ingen jord og var helt avhengige av sesongarbeid...

Oppgaver

 1. Hva forstår du med makt?
 2. Hvordan har arbeidslivet i Bhaimara endret seg i de siste 30 årene mht.
 3. hvilken næring folk arbeider i?
 4. hvor (geografisk) de arbeider?
 5. kjønnsrollemønster?
 6. Hva har skjedd innenfor helse og utdanning i denne perioden?
 7. Hva har skjedd innenfor infrastruktur og teknologi?
 8. Hva har bistand utenfra betydd for utviklingen i Bhaimara?
 9. Diskuter grunner til at Shamsul Huq kunne ha fiender i landsbyen.
 10. Hva var hovedgrunnlaget for å ha makt i Bhaimara? Hvordan klarte Shamsul Huq å utvide grunnlaget for å ha makt?
 11. Hvordan utøver Shamsul Huq makt i Bhaimara i dag?
 12. Hvordan har maktbalansen i Bhaimara endret seg i løpet av de siste tre tiårene?
 13. Kommenter Shamsul Huqs uttalelse: «Se, hva jeg har gjort for denne landsbyen. Det er jeg som har skaffet gode veier, elektrisitet, brønner og ny teknologi i jordbruket.»
 14. Hvordan prøver Shamsul Huq å finne nye måter å opprettholde sin makt på?
 15. Som FN-ansatt er du som bistandsrådgiver i Bhaimara med oppgave å evaluere den bistanden som er blitt gitt. Hvilken rolle har bistand spilt for utviklingen i Bhaimara? Ut fra det du vet om landsbyen: Skriv et halvt A4-ark til din private blogg. Der sammenfatter du hva du mener har vært god bistand og hva som kanskje kunne vært gjort annerledes.
 16. Drøft hvordan bistand etter forfatterens syn kan bli enda bedre.