Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr.11 2010

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 11 2010

Valg i Storbritannia

25. Apr 2010

Etter lang ventetid går det nå mot parlamentsvalg i Storbritannia. Valgdatoen er satt til 6. mai, bare en knapp måned før det som ville vært absolutt siste frist. Etter britiske...

Oppgaver

 1. Hvor lang tid kan det maksimalt gå mellom to parlamentsvalg i Storbritannia?
 2. Er det en fast lengde på en parlamentsperiode i Storbritannia?
 3. Hvordan synes valgkampen i 2010 å bli mer spennende enn på flere tiår?
 4. Hva menes med et hengende (hung) parlament?
 5. Hva menes med medianvelger?
 6. Gjør greie for sentrale momenter i den britiske valgordningen.
 7. Gjør greie for hvordan den britiske valgordningen har en tendens til å favorisere de store partiene.
 8. Gjør greie for grunner til at 2010-valget synes å dreie seg fortrinnsvis om innenrikspolitiske saker.
 9. Dersom ikke noe parti oppnår absolutt flertall ved valget: Drøft hvem som er de mest sannsynlige samarbeidspartnere.
 10. Gjør greie for hvilken partiprofil de tre store partiene i britisk politikk har. Bruk gjerne Internett, f.eks. BBC
 11. Drøft fordeler og ulemper ved vinneren-får-alt-modellen.
 12. Drøft påstanden: "Den britiske valgordningen er urettferdig".