Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 7 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med en shariadomstol?
 2. Hva er al-Shebab?
 3. Hva er en salafist?
 4. Hva er en sufist?
 5. Hvilke posisjoner har disse personene hatt i Somalia? Siad Barre, Muhammed Farah Aideed og Sheik Ahmed?
 6. Gjør greie for bakgrunnsfaktorer som bidro til å føre Somalia ut i borgerkrig.
 7. Gjør greie for forholdet mellom Somalia, Etiopia og Eritrea.
 8. Hvordan er forholdet mellom shariadomstolene og Shebab?
 9. Er klanleder og krigsherre det samme?
 10. Gjør greie for hvordan omliggende land på en eller annen måte er innblandet i borgerkrigen i Somalia.
 11. Gjør greie for hvilke islamistiske bevegelser som finnes i dagens Somalia.
 12. Gjør greie for hvordan det internasjonale samfunnet har vært involvert i Somalia etter 1991.
 13. Beskriv forholdet mellom islamister og pirater.
 14. Arbeid i gruppe – parvis eller flere. Hver gruppe arbeider med ett bilde og tenker seg inn i bildet som en av personene – eller som fotografen. Skriv en kort (1 A4-side) beskrivelse av hva denne personen tenker og føler ut fra følgende hjelpespørsmål eller andre du finner:
  1. Fortid: Hvem er jeg? Hvilken bakgrunn har jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her?
  2. Nåtid: Hva gjør jeg her? Hva vil jeg her? Hvilke lyder, lukter, synsopplevelser eller annet preger stedet jeg er på?
  3. Framtid: Hvilke håp og muligheter har jeg for framtiden? Hvem kan hjelpe meg, eller kan jeg hjelpe? For landet mitt?
 15. Bruke lenkeforslag og andre medier til å gjøre greie for hvordan somaliere flest - de ikke-stridende - overlever.
 16. Drøft årsaker som kan ligge til grunn for piratvirksomheten.
 17. Drøft påstanden: «Opprørerne i Somalia er drevet kun av ideologi og religion.»
 18. Bruk lenkeforslagene (eller andre lenker) til å gjøre kort greie for hvordan det internasjonale samfunnet er til stede i Somalia. Drøft påstanden: «Det internasjonale samfunnet bør trekke all virksomhet ut av Somalia.»