KRONIKK

Vilje til omstilling - før og nå

Published: 27 Sep 2017
Summary:

(Available in Norwegian only): I dagens forsvarsdebatt er Forsvarets evne til å håndtere et bredt spekter av trusler under mer usikre internasjonale rammebetingelser sentralt. Det er stor oppslutning om at Forsvaret bør ha en viss avskrekkende effekt, kunne håndtere mindre episoder alene, og delta i utenlandsoperasjoner - også for å verne om folkeretten, som ikke lenger kan tas for gitt. Dagens forsvarspolitikk, som virker åpenbar, selvfølgelig og ‘naturlig’, har likevel ikke alltid vært det. Kronikken viser denne politikken er et resultat av kampen mellom ulike virkelighetsforståelser i norsk forsvarsdebatt fra 1990 og til i dag.

  • Published year: 2017
  • Language: Norsk, bokmål
  • Journal: Forsvarets forum