OVERSIKTSART

Studiet av Japans sikkerhetspolitikk: 3. generasjons forklaring på stabilitet og endring etter den kalde krigen

Published: 8 Jun 2017
  • Published year: 2015
  • Language: Norsk
  • Pages: 432 - 440
  • Volume: 72
  • Booklet: 3
  • Journal: Internasjonal Politikk