Academic article

Reyting gotovnosti k peremenam: Sposobny li rossiyskiye neftyanye kompanii adaptirovatsya k novym realiyam mirovykh energeticheskikh rynkov

Published: 8 Oct 2019
Summary:

Are Russian oil companies capable of adapting to the new realities of world energy markets?