ARTIKKEL

Religiøs autoritet og tynnslitt stat: Valgkamp i sjia-Irak

Published: 13 Mar 2019
Summary:

(Available in Norwegian only) Artikkelen diskuterer sjia-muslimske religiøse lærdes relasjon til statsmakt og analyserer hvordan religiøs autoritet tas i bruk som politisk valuta i Irak. Den tar utgangspunkt i fredagsprekener holdt i forkant av parlamentsvalget 12. mai 2018. Religiøse ledere har måter å generere autoritet på som politikere i svak tilstand mangler. Fremfor alt har Storayatollah 'Ali al-Sistani enorm prestisje, som var tydlig i valget. Artikkelen gjør opp status for Sistanis holdning til irakisk politikk og sammenstiller budskapet med posisjonene til systemkritiske Muqtada al-Sadr samt Jalal al-Din ‘Ali al-Saghir, som målbar interessene til den Iran-vennlige valgalliansen al-Fatah. Den viser hvordan Sadr og Saghir tøyer Sistanis autoritet for å tjene konkurrerende agendaer og setter storayatollahen i en vanskelig situasjon.

  • Published year: 2018
  • DOI: 10.5617/ba.6726
  • Language: Norsk
  • Pages: 56 - 67
  • Booklet: 2
  • Journal: Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier