BOKANMELDELSE

Norge i internasjonale operasjoner. Militærmakt mellom idealer og realpolitikk / Tormod Heier, Anders Kjølberg & Karsten Rønnfeldt (red.). Oslo, Universitetsforlaget, 2014

Published: 15 Apr 2015
  • Published year: 2014
  • Language: Norsk
  • Pages: 578 - 580
  • Volume: 72
  • Booklet: 4
  • Journal: Internasjonal Politikk