Interview

Dagsnytt 18 om toppmøte mellom Biden og Putin

Published: 28 Jun 2021
Summary:

Comment on meeting