Foto: Blue Coat Photos/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

PhD-stipendiat, cybersikkerhet og internasjonal politikk

Published: 1 Apr 2019

NUPI ønsker å forsterke kompetansen på digital sikkerhet (cybersecurity) og internasjonal politikk. Vi utlyser derfor en treårig stilling som doktorgradsstipendiat med oppstart i august 2019.

Stipendet er knyttet til forskningsprosjektet “Digital vulnerability and national autonomy” (GAIA), som NUPI gjennomfører sammen med Simula Metropolitan Centre for digital engineering. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds IKT PLUSS program.

Prosjektet kartlegger kritiske digitale sårbarheter i samfunnet, analyserer ukjente tekniske sårbarheter i nettet, og knytter disse opp mot sikkerhetspolitiske vurderinger og internasjonal politikk. Kandidaten bør ha særlig interesse for grenseflaten mellom teknologi og samfunnsforskning.

Arbeidsoppgaver

Kandidaten skal skrive en doktorgrad under arbeidspakke 4 som fokuserer på koblinger mellom nasjonal autonomi, digital infrastruktur, policy og internasjonal politikk. Avhandlingen skal også inneholde en komparativ analyse av fire europeiske caseland.
Kandidaten vil tilknyttes Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, og vil være en del av NUPIs forskningssenter på cybersikkerhet.
Kandidaten må søke opptak på PhD-program.
I tillegg til lønn, kan prosjektet dekke noen utgifter knyttet til kurs, feltarbeid, språkvask mv.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper

 •     Mastergrad eller tilsvarende i internasjonal politikk, statsvitenskap eller liknende fagfelt.
 •     Gode karakterer.
 •     En gjennomarbeidet prosjektskisse som er relevant for NUPIs bidrag til GAIA, som beskrevet her og på websiden.
 •     God kunnskap om cybersikkerhet i internasjonal politikk
 •     Initiativ, selvstendighet, besluttsomhet, gjennomføringsevne og evne til å samarbeide med sterke fagpersoner
 •     God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Ønskelig, men ikke krav:

 •     Fagfellevurderte akademiske publikasjoner på relevant fagfelt
 •     Rapporter, kronikker eller annet skriftlig arbeide på relevant tematikk
 •     Erfaring med foredrag og annen formidling

Vi tilbyr

 •     Et spennende og internasjonalt arbeidsmiljø, med en rekke ulike prosjekt på ulike fagfelt, en rekke spennende seminarer og konferanser.
 •     Kollegial støtte fra en doktorgradsgruppe ledet av Forskningssjefen.
 •     Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 •     Bibliotek
 •     Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 •     Mobiltelefonavtale
 •     Stillingen vil bli innplassert i statens lønnssystem, 1017 Stipendiat.
 •     NUPI har også et bonussystem for akademisk publisering mv.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seniorforsker Niels Nagelhus Schia (tlf: 90401201 / epost: nns@nupi.no). Søknad sendes elektronisk, innen 24. april 2019. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Om oss

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. 

NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.