Øyvind Svendsen

Senior Research Fellow

Øyvind Svendsen is Senior Research Fellow in the Research group for global order and diplomacy at NUPI. He holds a PhD from the University of Copenhagen and he has a master’s degree in International Relations Theory is from the London School of Economics.

Recent publications:

2020: ‘Practice time!’ Doxic futures in security and defence diplomacy after Brexit. Review of International Studies 46(1): 3-19.

2019: Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Internasjonal Politikk 77(4): 378-387. (med Pernille Rieker)

2019: Differentiated (Dis)integration in Practice: The Diplomacy of Brexit and the Low Politics of High PoliticsJournal of Common Market Studies 57(6): 1419-1430. (med Rebecca Adler Nissen)

2019: Brexit and the Future of European Defence: Towards a Practice Approach to Differentiated Defence Integration. Journal of European Integration 41(8): 993-1007.

2016: Stigma i Internasjonal Politikk: Norge, EU og søken etter «det normale» i en post-sovjetisk sikkerhetskontekst. Internasjonal Politikk 74(1): 1-20.