Søketreff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 338 treff. Totalt 5987 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Ny norsk politikk i nord

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Ny-norsk-politikk-i-nord
  4. jan. 2005

   Grunnsteinene for norsk politikk i Nordsjøen ble lagt på 1960-tallet. Vi høster fortsatt av den innsatsen. Etter en videreutvikling av folkeretten (havretten)...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  FN ved et veiskille

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/FN-ved-et-veiskille
  5. jan. 2005

  Lederne for medlemslandene i FN skal møtes i New York i september 2005. Da skal de forsøke å bli enige om et sett av reformer som skal gjøre FN bedre i...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hva er internasjonal terrorisme?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Hva-er-internasjonal-terrorisme
  7. jan. 2005
  • Anders Romarheim

  Terroranslagene i London sommeren 2005 førte til fornyet debatt om internasjonal terrorisme og faren for at også Norge kan bli rammet av terror.

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nobels fredspris 2005

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Nobels-fredspris-2005
  9. jan. 2005
  • Morten Bremer Mærli

  Fredsprisen for 2005 ble delt likt mellom Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og byråets generaldirektør Mohamed ElBaradei. De fikk prisen for sitt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  EU: Fra grunnlovskrise til budsjettkrise?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/EU-Fra-grunnlovskrise-til-budsjettkrise
  10. jan. 2005

  Franske og nederlandske velgere har tidligere i år – i folkeavstemning – forkastet forslaget til ny grunnlovstraktat for EU. Avvisningen har frambrakt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Folkeavstemning i Irak

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Folkeavstemning-i-Irak
  13. jan. 2005

   Den 15. oktober skal det være folkeavstemning i Irak om ny grunnlov. Mange vurderer dette som en milepæl i etableringen av et nytt demokrati etter at...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  De fattiges banksjef

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/De-fattiges-banksjef
  10. jan. 2006

  Forfatter: Helge Dietrichson er seniorrådgiver i Telenor konsernkommunikasjon.Når Muhammad Yunus går på scenen i Oslo Rådhus for å motta Nobels fredspris...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Regionale stormakter på verdensscenen - 1 av 2

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Regionale-stormakter-paa-verdensscenen-1-av-2
  11. jan. 2006
  • Stein Tønnesson

  Dette er den første av to artikler om de regionale stormaktene Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Regionale stormakter i Asia, Afrika og Latin-Amerika...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Regionale stormakter på verdensscenen 2 av 2

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Regionale-stormakter-paa-verdensscenen-2-av-2
  12. jan. 2006
  • Stein Tønnesson

  Dette er den andre av to artikler om de regionale stormaktene Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Del I/II. Den første artikkelen gjennomgikk premissene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Befolkningsutviklingen i verden

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Befolkningsutviklingen-i-verden
  13. jan. 2006
  • Helge Brunborg

  På 1970-tallet ble den globale befolkningsutviklingen – ofte omtalt som en befolkningseksplosjon – presentert som den store trusselen mot en fredelig sosial...