Tema

Humanitære spørsmål

Sivilbefolkningen er ofte skadelidende ved humanitære kriser, uavhengig om disse skyldes menneskeskapte konflikter eller naturkatastrofer.

Det internasjonale humanitære hjelpeapparatet gjøres tilgjengelig i kriser der det lokale statsapparatet mangler vilje eller kapasitet til å hjelpe egen befolkning. ‘Beskyttelse av sivile’ i forskjellige (post-)konfliktsituasjoner utgjør et sentralt forskningsområde for oss. NUPIs forskning på humanitære spørsmål er både akademisk og praktisk.

Spørsmål vi forsøker å svare på er blant annet:

  • Hva forårsaker humanitære kriser og hvilke løsninger finnes?
  • Hvordan er det humanitære hjelpeapparatet satt sammen?
  • Hva er de lokale perspektivene på de humanitære prinsippene?
  • Hvilke effekter har de globale humanitære prinsippene?
  • Hva er koblingen mellom politikk og praksis i humanitær bistand?
  • Hva er koblingen mellom politikk og de apolitiske og nøytrale humanitære prinsippene?

 NUPI er partner i Norwegian Centre for Humanitarian Studies sammen med CMI og PRIO. Senteret har som mål å koordinere forskning på humanitære spørsmål, samt være en brobygger til humanitære aktører og myndigheter.

Nyheter om humanitære spørsmål

Alle artikler om humanitære spørsmål (totalt 32)

Hvor hender det? om humanitære spørsmål

Alt om humanitære spørsmål fra Hvor hender det? (totalt 51)

Publikasjoner om humanitære spørsmål

Alle publikasjoner om humanitære spørsmål (totalt 95)

Forskningsprosjekter om humanitære spørsmål

Alle forskningsprosjekter om humanitære spørsmål (totalt 14)