Tema

Fredsoperasjoner

Fredsoperasjoner innebærer å stabilisere en konflikt eller å hjelpe til å implementere en våpenhvile eller omfattende fredsavtale.

NUPI jobber for å styrke kunnskapen om hvordan man kan forhindre, håndtere og gjenoppbygge etter konflikt. NUPIs arbeid med fredsoperasjoner er nært knyttet til fredsbygging. Vår forskning på dette feltet er basert på omfattende feltarbeid som kan bedre forståelsen av hvordan konflikter kan transformeres og bidra til fredsbygging på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Forskningstema knyttet til fredsoperasjoner kan være:

  • Hvor godt fungerer egentlig internasjonale fredsoperasjoner?
  • Hvordan samspiller lokalmiljøet med det internasjonale miljøet i fredsoperasjoner?
  • Hvordan etableres sikkerhet i et samfunn gjennom reform av sikkerhetssektoren?

Nyheter om fredsoperasjoner

Alle artikler om fredsoperasjoner (totalt 59)

Hvor hender det? om fredsoperasjoner

Alt om fredsoperasjoner fra Hvor hender det? (totalt 46)

Publikasjoner om fredsoperasjoner

Alle publikasjoner om fredsoperasjoner (totalt 234)

Forskningsprosjekter om fredsoperasjoner

Alle forskningsprosjekter om fredsoperasjoner (totalt 24)