Tema

Terrorisme og ekstremisme

Det er stor enighet om kjernebetydningen av begrepet terrorisme, men stor uenighet om begrepets begrensinger.

Terrorisme kan forstås som en strategisk handling hvor vold eller trussel om vold blir brukt for å skape en tilstand av frykt, for å få oppmerksomhet for en sak, eller for å tvinge noen til å gi etter for bestemte krav. Målet er å oppnå en effekt på folk utover de som er det direkte offeret eller målet for den voldelige handlingen. Enkelte forskere bruker begrepet kun for ikke-statlige aktører, mens andre inkluderer statsterror. NUPIs forskning på terrorisme er særlig konsentrert til området rundt Europa, fra Nord-Afrika til Kaukasus-regionen, og vårt viktigste instrument i denne forskningen er forskningsprogrammet Terrorkonsortiet

Spørsmål vi søker svar på er for eksempel:

  • Hva er koblingene mellom terrorisme, organisert kriminalitet, svake stater og nye former for organisert vold?
  • Hvordan kan vi skille mellom hvem som er terrorister og hvem som er frigjøringshelter?
  • Og hva er den politiske betydningen av hvordan ulike opprørsgrupper blir definert?

Nyheter om terrorisme og ekstremisme

Alle artikler om terrorisme og ekstremisme (totalt 48)

Hvor hender det? om terrorisme og ekstremisme

Alt om terrorisme og ekstremisme fra Hvor hender det? (totalt 25)

Publikasjoner om terrorisme og ekstremisme

Alle publikasjoner om terrorisme og ekstremisme (totalt 90)

Forskningsprosjekter om terrorisme og ekstremisme

Alle forskningsprosjekter om terrorisme og ekstremisme (totalt 15)