Tema

Forsvar

Forsvaret har som oppgave å ivareta sikkerheten og forsvare landet mot angrep.

NUPI er engasjert i å utvikle ideer, teorier og framgangsmåter for militæret, både i Norge og internasjonalt. Vi ønsker å kombinere overordnede sikkerhetspolitiske spørsmål med de praktiske og tekniske utfordringene som finnes i militæret. Derfor jobber NUPI tett både med ansatte i militæret og akademikere innen feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å bidra til å bygge bro mellom analyser på politisk nivå og bakkenivå.
Innenfor forsvar forsker vi blant annet på:
•    Maritim sikkerhet
•    Cybersikkerhet
•    Ny teknologi
•    Forholdet mellom sivile og militæret
•    Irregulær krigføring

Nyheter om forsvar

Alle artikler om forsvar (totalt 82)

Hvor hender det? om forsvar

Alt om forsvar fra Hvor hender det? (totalt 21)

Publikasjoner om forsvar

Alle publikasjoner om forsvar (totalt 178)

Forskningsprosjekter om forsvar

Alle forskningsprosjekter om forsvar (totalt 29)