Tema

Cyber

Cyber handler om det som er relatert til datamaskiner, IKT og nettverk, både digital informasjon og fysiske objekter. Vi forsker på de mange spørsmålene knyttet til sikringen av dette

For mer info om vår forskning, våre arrangementer og publikasjoner på cyber, se NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet.

Digital teknologi endrer samfunn i høy hastighet, og det knytter seg store muligheter til denne utviklingen. På en rekke områder skaper imidlertid økt avhengighet av cyberspace også muligheter for kriminelle, og sårbarhet i kritiske samfunnsstrukturer og i konfliktsituasjoner. NUPIs forskning på cyber tar sikte på å forstå både mulighetene og utfordringene knyttet til fenomenet, for slik å kunne bidra til å minske avstanden mellom teknologi og politikk. NUPI arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til cybersikkerhet, samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, kapasitetsbygging i utviklingsland, cybervåpen i internasjonale konflikter og trusler mot kritisk infrastruktur.

Noen av spørsmålene vi forsøker å svare på er:

 • Hvordan skal utviklingsland håndtere de nye digitale utfordringene?
 • Hvilke digitale trusler finnes i dag og i fremtiden, og hvordan kan man øke bevisstheten i samfunnet om disse?
 • Hva er den mest effektive måten å styre cyberspace på?

Nyheter om cyber

Alle artikler om cyber (totalt 18)

Hvor hender det? om cyber

 • Hvor hender det? nr. 5 2019

  Kan demokratier hackes?

  9. mai 2019

  Før det amerikanske valget i 2016 ble Hillary Clintons e-poster stjålet av russiske hackere. Også Brexit-avstemningen samme år og det franske presidentvalget i 2017 ble forsøkt manipulert gjennom hacking...

 • Hvor hender det? nr. 4 2018

  Fake news!

  Det siste året har omgrepet falske nyheiter eller «Fake news» blitt meir og meir vanleg å lese i båe norske og internasjonale media. For berre eit par år sidan var dette eit omgrep som knapt blei nytta,...

Publikasjoner om cyber

Alle publikasjoner om cyber (totalt 40)

Forskningsprosjekter om cyber

Alle forskningsprosjekter om cyber (totalt 8)