Tema

Diplomati

Diplomatiet håndterer forholdet land i mellom, og er kjennetegnet ved at kontakt skjer mellom sertifiserte representanter og at det ikke brukes makt i stor skala.

En diplomat er en som er utnevnt til å representere et lands regjering i forholdet til andre land, som for eksempel en ambassadør. Forståelse av diplomati er avgjørende for forståelse av statssystemet. Dette er fordi det er først og fremst diplomater som gjør grunnarbeidet i internasjonal politikk. I studiet av diplomati ser vi på fremveksten av diplomatiske institusjoner slik som sendebud, diplomatiske korps og utenriksdepartementer. Vi gjør også studier av diplomatiske praksiser som for eksempel informasjonsinnhenting, rapportering og forhandlinger.  

Aktuelle forskningsspørsmål innen diplomati kan være:

  • Hva slags mennesker blir diplomater?
  • Hvordan trenes diplomater og hvordan arbeider de?
  • Hvordan er forholdet mellom diplomati og andre internasjonale institusjoner som folkerett?

Nyheter om diplomati

Alle artikler om diplomati (totalt 84)

Hvor hender det? om diplomati

Alt om diplomati fra Hvor hender det? (totalt 23)

Publikasjoner om diplomati

Alle publikasjoner om diplomati (totalt 234)

Forskningsprosjekter om diplomati

Alle forskningsprosjekter om diplomati (totalt 40)