Tema

Cyber

Cyber handler om det som er relatert til datamaskiner, IKT og nettverk, både digital informasjon og fysiske objekter. Vi forsker på de mange spørsmålene knyttet til sikringen av dette

For mer info om vår forskning, våre arrangementer og publikasjoner på cyber, se NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet.

Digital teknologi endrer samfunn i høy hastighet, og det knytter seg store muligheter til denne utviklingen. På en rekke områder skaper imidlertid økt avhengighet av cyberspace også muligheter for kriminelle, og sårbarhet i kritiske samfunnsstrukturer og i konfliktsituasjoner. NUPIs forskning på cyber tar sikte på å forstå både mulighetene og utfordringene knyttet til fenomenet, for slik å kunne bidra til å minske avstanden mellom teknologi og politikk. NUPI arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til cybersikkerhet, samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, kapasitetsbygging i utviklingsland, cybervåpen i internasjonale konflikter og trusler mot kritisk infrastruktur.

Noen av spørsmålene vi forsøker å svare på er:

 • Hvordan skal utviklingsland håndtere de nye digitale utfordringene?
 • Hvilke digitale trusler finnes i dag og i fremtiden, og hvordan kan man øke bevisstheten i samfunnet om disse?
 • Hva er den mest effektive måten å styre cyberspace på?

Nyheter om cyber

Alle artikler om cyber (totalt 17)

Hvor hender det? om cyber

 • Hvor hender det? nr. 5 2019

  Kan demokratier hackes?

  9. mai 2019

  Før det amerikanske valget i 2016 ble Hillary Clintons e-poster stjålet av russiske hackere. Også Brexit-avstemningen samme år og det franske presidentvalget i 2017 ble forsøkt manipulert gjennom hacking...

 • Hvor hender det? nr. 4 2018

  Fake news!

  Det siste året har omgrepet falske nyheiter eller «Fake news» blitt meir og meir vanleg å lese i båe norske og internasjonale media. For berre eit par år sidan var dette eit omgrep som knapt blei nytta,...

Publikasjoner om cyber

 • Publikasjon : Policy Brief

  Forebygging av krig og konflikt i cyberdomenet

  2019
  Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebygging av krig og konflikt. Det er behov for internasjonale forpliktende kjøreregler som hever blikket over IKT-forvaltning, digitalisering og cybersikkerhetstiltak...
  FN
 • Publikasjon : Policy Brief

  Finding a European response to Huawei’s 5G ambitions

  2019
  This policy brief suggests that European countries should institute national reviewing boards overseen by intelligence agencies to vet Huawei equipment. If that is not feasible due to a lack of resources or capabilities especially among smaller countries, European governments should consider pooling...
 • Publikasjon : Innsikt og kommentar

  Å gjøre ingenting er uansvarlig

  Regjeringen la i høst frem et forslag til ny lov for Etterretningstjenesten ut på høring. Det viktigste i lovforslaget er det som tidligere har vært omtalt som et «digitalt grenseforsvar», men som i lovforslaget har fått den langt mer presise beskrivelsen «tilrettelagt tilgang til grenseoverskridende...
Alle publikasjoner om cyber (totalt 38)

Forskningsprosjekter om cyber

Alle forskningsprosjekter om cyber (totalt 8)