Editorial

Why peace is important for COP and why COP26 is important for peace

Publisert: 13. nov. 2021
Sammendrag:

På mellomlang til lang sikt er den mest effektive forebyggingen mot de verste effektene av klimaendringer - inkludert voldelig konflikt om knappe ressurser - reduksjon av karbonutslipp. Hvordan vi går fram for å redusere utslippene, og hvordan vi velger å tilpasse oss og dempe, kan enten forårsake skade, inkludert potensielt utløse konflikt, eller det kan bidra til å opprettholde fred.