Rapport

What threatens NATO – and what members can do? The case of Norway and Poland

Publisert: 2. mars 2021
Sammendrag:

Denne forskningsrapporten undersøker de kritiske eksterne og interne utfordringene NATO må forholde seg til og hvordan politikken til to medlemmer - Norge og Polen - kan påvirke Alliansens indre samhold og dermed dens evne til å gi sikkerhet til alle medlemmene. Overlevelsen av NATO som en levedyktig sikkerhetsaktør vil avhenge av dens evne til å opprettholde intern samhørighet, en avgjørende faktor som påvirker NATOs evne til å håndtere eksterne risikoer, utfordringer og trusler i det stadig mer turbulente internasjonale miljøet. Denne studien plasserer debatten i en bredere kontekst av diskusjonen om alliansenes overlevelsesevne generelt, kartlegger de eksterne og interne utfordringene Alliansen står overfor i dag og undersøker hvordan politikken til Norge og Polen kan påvirke NATOs interne samhold og dermed dens evne til å takle eksterne utfordringer.