Rapport

Veier til informasjon om utenlandsk eierskap i Norge: kilder og metoder

Publisert: 30. mars 2021
Sammendrag:

Rapporten gjennomgår sentrale kilder til informasjon om utenlandsk eierskap i Norge, og da primært eierskapskontroll og eierandeler i foretak. Rapporten vurderer også noen internasjonale kilder og informasjonsverktøy, og diskuterer forslag som kan bidra til bedre oversikt over eierskapsinteresser i Norge.