Innsikt og kommentar

Valg i India: Utdanning, urbanisering og valgdeltakelse

Publisert: 24. mai 2019
Sammendrag:

India er kjent for å ha en ganske høy valgdeltakelse, men hvem stiller opp for å stemme i India, og hvorfor?