Innsikt og kommentar

Valg i India: Legitimitet og ansvarlighet i kompetitive valg

Publisert: 24. mai 2019
Sammendrag:

Det er sterk konkurranse i Indiske nasjonalvalg. Indiske politikere vinner med mindre marginer enn kandidater i andre land med sammenlignbare valgsystemer, for eksempel Canada og Storbritannia.

I et valgsystem som det indiske, med flertallsvalg i enkeltpersonskretser, trenger en kandidat minst 50 prosent pluss én av stemmene for å vinne dersom det bare er to kandidater som konkurrerer. Hvis det er tre kandidater, vil en kandidat trenge minst en tredjedel av stemmene pluss én stemme for å vinne. I India er det vanligvis mange kandidater som konkurrerer om hvert sete i nasjonalforsamlingen, noe som gjør det mulig for indiske politikere å bli valgt med en lav andel av stemmene. Dette kan ha konsekvenser for politikernes legitimitet og ansvarlighet som folkevalgte.