Rapport

Utenlandsk eierskap i eiendom i Norge: informasjonskilder og mulige oversikter

Publisert: 6. apr. 2021
Sammendrag:

Rapporten gjennomgår sentrale kilder til informasjon om utenlandsk eierskap i eiendom i Norge. Den beskriver tiltak som kan bidra til bedre oversikt over slike eierskapsinteresser.