Artikkel

The new Cold War. Kremls grip on Russia and the West

Publisert: 7. jan. 2009
  • Utgivelsesår: 2008
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 529 - 532
  • Volum: 66
  • Hefte: 2-3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk