Academic article

The WTO Reference Paper meets EU common regulatory policy in CETA

Publisert: 3. feb. 2020
Sammendrag:

Den teknologiske utviklingen går raskt i telesektoren, og markedsregulering i EØS forandrer seg med teknologi og markedsforhold. Internasjonale handelsavtaler forandres imidlertid i liten grad etter at de er signert. I WTO har 80 land nedfelt forpliktelser til markedsregulering i et referansepapir fra 1998. Tele-kapitlene i regionale og bilaterale handelsavtaler bygger på dette.
Artikkelen sammenligner markedsregulering i EØS med forpliktelsene i WTO og CETA (avtalen mellom EU og Canada) og finner at bestemmelsene langt på veg er utdaterte. Videre estimeres virkningen av å binde markedsregulering i handelsavtaler. Artikkelen finner at å binde markedsregulering ikke har noen effekt på handel med teletjenester utover effekten av å binde markedsadgang. Gitt dette og at markedsregulering er kompleks og dynamisk, konkluderes det at internasjonalt samarbeid om markedsregulering best ivaretas av ITU og andre samarbeidsorganer med spesialkompetanse i telesektoren. Dette hindrer også muligheten for at markedsreguleringsreformer blir en forhandlingsbrikke som holdes tilbake på grunn av interessemotsetninger på helt andre områder.