Rapport

The Shifting Boundaries of Nordic Defence Cooperation

Publisert: 1. apr. 2020
Sammendrag:

Nordsk og norsk forsvarssamarbeid er i endring som følge av de mang enye europeiske initiativene på feltet.Er det en fare for at alle disse nye samarbeidsformatene undergraver hverandre og blir for krevend eå være med på for mindre land, som de nordiske?