Academic chapter/article/Conference paper

The Security and Defence Aspect of Brexit: Altering the Third Country Balance?

Publisert: 2. feb. 2021
Sammendrag:

Hvilke muligheter for inkludering av tredjeland i EUs sikkerhets- og forsvarsinitiativer har åpnet seg i etterkant av brexit? Dette kapittelet viser til den fremvoksende maktpolitikken om tredjelandsdeltakelse i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, og gjør en sammenligning mellom tidligere EU-praksiser overfor Norge og spørsmålet om Storbritannias fremtidige status som tredjeland. Hovedargumentet er at mens EU internt går videre på sikkerhet og forsvar, vil hvordan unionen håndterer likesinnede tredjelandspartnere være preget av en videreføring av den eksisterende modellen der tredjeland får begrenset mulighet til deltagelse og særlig mulighet til å påvirke EUs prioriteringer.