Popular scientific lecture

The Future of Nordic Foreign and Security Cooperation

Publisert: 18. nov. 2020
Sammendrag:

Innlegg på Hanating 2020-konferansen, med fokus på tre overordnede spørsmpl:På hvilke områder trengs det mer nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid fremover? Hva er begrensningene? Hvordan påvirkes nordisk samarbeid av internasjonale utfordringer knyttet til Covid-19 og endringer i stormaktsdynamikken?