Artikkel

The Body of the Diplomat

Publisert: 7. jan. 2009
  • Utgivelsesår: 2008
  • DOI: 10.1177/1354066108097557
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 671 - 695
  • Volum: 14
  • Hefte: 4
  • Tidsskrift: European Journal of International Relations