Academic article

The ASEAN climate and energy paradox

Publisert: 7. mars 2021
Sammendrag:

Denne artikkelen ser på misforholdet mellom ASEAN-landenes store sårbarhet for klimaendringer og beskjedne innsats for å bekjempe klimaendring.