Editorial

Tale er gull

Publisert: 26. apr. 2013
Sammendrag:

En stor gruppe mennesker er i dag utenfor arbeidslivet fordi de av ulike årsaker ikke kan skrive på datamaskin. Dette er helt unødvendig fordi det i dag eksisterer teknologi for å diktere tekst og styre datamaskin ved hjelp av tale, såkalt talegjenkjenning.

  • Utgivelsesår: 2013
  • Antall sider: 1
  • Språk: Norwegian
  • Tidsskrift: Dagens Næringsliv