Artikkel

Studiet av Japans sikkerhetspolitikk: 3. generasjons forklaring på stabilitet og endring etter den kalde krigen

Publisert: 8. juni 2017
  • Utgivelsesår: 2015
  • Språk: Norsk
  • Sider: 432 - 440
  • Volum: 72
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk