Popular scientific article

Står den liberale epoken for fall?

Publisert: 26. nov. 2019
Sammendrag:

30 år etter murens fall er verden mer preget av kontinuitet enn endring.

  • Utgivelsesår: 2019
  • Fullversjon: Les her
  • Antall sider: 2
  • Språk: Norwegian
  • Tidsskrift: Dagsavisen