Interview

Russland, Norge og NATO i nord

Publisert: 5. feb. 2021
Sammendrag:

Intervju med NRK Finnmark om Russlands forhold til Norge og NATO etter utplassering av amerikanske militære fly i Norge i 2021.

  • Antall sider: 1
  • Språk: Norwegian
  • Sted: Oslo
  • Media navn: NRK Finnmark
  • Media type: Radio
  • Intervjudato: 5. feb. 2021
  • Publikasjonsstatus: In press