Rapport

Russian reframing: Norway as an outpost for NATO offensives

Publisert: 1. des. 2021
Sammendrag:

Moskva fortolker 'det kollektive vesten' i økende grad som en offensiv aktør og nordområdene som en region der NATO 'ekspanderer'. Norge fremstilles som en aktiv pådriver i denne satsningen. Dette er en vanskelig situasjon, fordi norske politiske tiltak på ulike saksfelt leses som del av en eksistensiell konflikt mellom Vesten og Russland. Norske handlinger med sikte på å balansere avskrekkingen og signalisere beroligelse blir ikke nødvendigvis oppfattet.

Publikasjonen er finansiert av Forsvarsdepartementet gjennom NUPIs prosjekt ‘Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures’