Popular scientific lecture

Russia and energy crisis in Europe

Publisert: 24. jan. 2022
Sammendrag:

Dette foredraget skulle se nærmere på belyse Russlands rolle i den pågående energikrisen i Europa. Foredraget var delt inn i fire deler. I den første ble Russlands roll som energiaktør diskutert. I den andre delen ble det gitt detaljer om den pågående energikrisen i Europa med høye gass- og elektrisitetspriser, mens den tredje delen presenterte opinioner om og data om Russlands rolle i denne krisen. Til slutt inneholdt del fire diskusjon om energiens rolle i russisk strategi.

  • Språk: Norwegian
  • Sted: Oslo on line
  • Arrangementstype: Seminar
  • Arrangementsnavn: Statkraft seminar
  • Dato for arrangement: 21. jan. 2022